Kategoriye Göre Ara:

G. lucidum, uzun ve etkileyici bir uygulama yelpazesine sahip, iyi bilinen bir Asya bitkisel ilaçtır. G. lucidum’un küresel tüketimi yüksektir ve G. lucidum’u aktif bir bileşen olarak içeren patentli ve…

G. lucidum’un meyve gövdesinin sıcak su ve su-eter ekstraktlarının, sıçanlara oral ve intraperitonal olarak verilen karbon tetraklorür (CCl4) ile indüklenen karaciğer hasarı üzerinde güçlü bir hepatoprotektif etkiye sahip olduğu bulunmuştur…

G. lucidum bileşenlerinin hayvanlarda hipoglisemik bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Meyve gövdesi su ekstraktlarından izole edilen iki polisakkarit olan ganoderans A ve B’nin (100 mg / kg doz) i.p. normal…

Viral ve bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde araştırmanın amacı, normal hücreleri etkilemeden viral ve bakteri çoğalmasını spesifik olarak inhibe eden ajanların keşfedilmesidir. Antibiyotiklerin ve antivirallerin istenmeyen yan etkileri ve dirençli ve mutant…

Antioksidan bakımından zengin bitkilerin tüketimi, kanseri ve diğer kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir (Collins 2005; Benzie ve Wachtel-Galor 2009). Antioksidanlar, mutasyon ve karsinojenez riskini azaltması muhtemel olan hücresel bileşenleri oksidatif…

Konakçı bağışıklık sisteminin işleyişini arttıran ajanların, daha iyi direnç ve dolayısıyla habis veya premalign hücrelerin uzaklaştırılması açısından sağlığı geliştirmesi beklenebilir. Piyasadaki birçok G. lucidum ürünü, immünomodülatör ajanlar olarak etiketlenir veya…

G. lucidum, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı birey tarafından ve geleneksel tedavilerle birlikte kanser hastaları tarafından alınan popüler bir takviyedir. Bu bölümde, G. lucidum’un antikanser özellikleri üzerine bilimsel çalışmaları yazılmıştır.…

G. lucidum’un log ekili meyve gövdelerinin element analizi, fosfor, silika, kükürt, potasyum, kalsiyum ve magnezyumun ana mineral bileşenleri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Demir, sodyum, çinko, bakır, manganez ve stronsiyum da ağır…

Terpenler, karbon iskeletleri bir veya daha fazla izopren C5 biriminden oluşan doğal olarak oluşan bileşiklerin bir sınıfıdır. Terpene örnekler mentol (monoterpen) ve p-karoten (tetraterpen) ‘dir. Birçoğu başka fonksiyonel gruplar içermesine…

Mantarlar ürettikleri çeşitli yüksek moleküler ağırlıklı polisakkarit yapıları için dikkat çekicidir ve mantarın tüm kısımlarında biyoaktif poliglikanlar bulunur. Polisakkaritler, geniş kapsamlı fizyokimyasal özelliklere sahip yapısal olarak çeşitli biyolojik makromolekülleri temsil…