Reishi Asya’da yaygın bir bitkisel üründür

Reishi Asya’da yaygın bir bitkisel üründür

G. lucidum, uzun ve etkileyici bir uygulama yelpazesine sahip, iyi bilinen bir Asya bitkisel ilaçtır. G. lucidum’un küresel tüketimi yüksektir ve G. lucidum’u aktif bir bileşen olarak içeren patentli ve ticari olarak temin edilebilen geniş bir ürün serisi...
Mide ve Karaciğer Hastalığı

Mide ve Karaciğer Hastalığı

G. lucidum’un meyve gövdesinin sıcak su ve su-eter ekstraktlarının, sıçanlara oral ve intraperitonal olarak verilen karbon tetraklorür (CCl4) ile indüklenen karaciğer hasarı üzerinde güçlü bir hepatoprotektif etkiye sahip olduğu bulunmuştur (Lin ve ark. 1995;...
Reishi Ve Şeker Hastalığı

Reishi Ve Şeker Hastalığı

G. lucidum bileşenlerinin hayvanlarda hipoglisemik bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Meyve gövdesi su ekstraktlarından izole edilen iki polisakkarit olan ganoderans A ve B’nin (100 mg / kg doz) i.p. normal ve alloksana bağlı diyabetik farelere enjeksiyon,...
Reishi ve Enfeksiyonlar

Reishi ve Enfeksiyonlar

Viral ve bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde araştırmanın amacı, normal hücreleri etkilemeden viral ve bakteri çoğalmasını spesifik olarak inhibe eden ajanların keşfedilmesidir. Antibiyotiklerin ve antivirallerin istenmeyen yan etkileri ve dirençli ve mutant...
Reishi ve Antioksidanlar

Reishi ve Antioksidanlar

Antioksidan bakımından zengin bitkilerin tüketimi, kanseri ve diğer kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir (Collins 2005; Benzie ve Wachtel-Galor 2009). Antioksidanlar, mutasyon ve karsinojenez riskini azaltması muhtemel olan hücresel bileşenleri oksidatif...
Ganoderma Bağışıklığı Düzenler

Ganoderma Bağışıklığı Düzenler

Konakçı bağışıklık sisteminin işleyişini arttıran ajanların, daha iyi direnç ve dolayısıyla habis veya premalign hücrelerin uzaklaştırılması açısından sağlığı geliştirmesi beklenebilir. Piyasadaki birçok G. lucidum ürünü, immünomodülatör ajanlar olarak etiketlenir...