Ganoderma lucidum (Lingzhi & Reishi)

Ganoderma lucidum (Lingzhi & Reishi)

Oryantal bir mantar olan Ganoderma lucidum, Çin, Japonya ve diğer Asya ülkelerinde sağlığı ve uzun ömürlülüğü teşvik etmek için uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Parlak bir dış cepheye ve odunsu bir dokuya sahip büyük, koyu bir mantardır. Latince lucidus kelimesi...
Reishi Mantarı ve Prostat Büyümesi

Reishi Mantarı ve Prostat Büyümesi

Erişkin erkeklerin, yaklaşık %70’inde altmış yaş sonrasında benign prostat hiperplazisi (BPH) izlenmektedir. BPH’de semptomların mesane çıkım tıkanıklığına bağlı olduğu düşünülmekte ve alt üriner sistem semptomları (AÜSS) bu tıkanıklık ile ilişkilendirilmektedir. AÜSS...