Otofaji, hücrelerin kendilerini temizlemek ve yenilemek için kullandığı bir hücresel süreçtir. “Otofaji” terimi, Yunanca “oto” (kendi) ve “phagein” (yemek)...