Reishi Mantarı ve Prostat Büyümesi

Reishi Mantarı ve Prostat Büyümesi

Erişkin erkeklerin, yaklaşık %70’inde altmış yaş sonrasında benign prostat hiperplazisi (BPH) izlenmektedir. BPH’de semptomların mesane çıkım tıkanıklığına bağlı olduğu düşünülmekte ve alt üriner sistem semptomları (AÜSS) bu tıkanıklık ile ilişkilendirilmektedir. AÜSS...
Reishi Mantarı Ganoderma Lucidum

Reishi Mantarı Ganoderma Lucidum

Klinik Genel Bakış Kullanım Reishi mantarının polisakkarit içeriği olası antikanser ve immün sistemi uyarıcı etkilerden sorumludur. Reishi ayrıca hepatoprotektif etki, antiviral aktivite ve kardiyovasküler sistem, romatoid artrit, kronik yorgunluk sendromu ve diyabet...